Annons

Annons

Tidigare smärta främsta skälet till ungas tandvårdsrädsla

Syftet med undersökningen var att undersöka sambandet mellan tandvårdsrädsla och de olika så kallade temperamenten blyg, känslosam, social, aktiv och impulsiv som kan beskriva grunden för en människas personlighet. Forskarna besökte tolv klasser i årskurs nio vid fyra högstadieskolor i Jönköping där drygt 200 elever fick svara på frågor i enkätform. Totalt bedömdes 14 elever,...

Syftet med undersökningen var att undersöka sambandet mellan tandvårdsrädsla och de olika så kallade temperamenten blyg, känslosam, social, aktiv och impulsiv som kan beskriva grunden för en människas personlighet.
Forskarna besökte tolv klasser i årskurs nio vid fyra högstadieskolor i Jönköping där drygt 200 elever fick svara på frågor i enkätform. Totalt bedömdes 14 elever, eller 6,5 procent, lida av tandvårdsrädsla, vilket var färre än förväntat. En majoritet av de med tandvårdsrädsla var flickor.
Visserligen visade sig elever med tandvårdsrädsla i högre grad vara både känslosamma och impulsiva, men det kunde bara förklara en mycket liten del av tandvårdsrädslan. I stället var det tidigare negativa erfarenheter med smärtsamma tandläkarbehandlingar som var den viktigaste faktorn för ungdomarnas rädsla, visar undersökningen.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade