Annons

Annons

Tidsspeglar

Bäst föredatum blir kortare och kortare. Gäller det också annonsers innehåll och utformning? Avgör själv – här publicerar vi en räcka annonser från Tandläkartidningen 1909 till 1991.

[slideshow exclude=”7069″]
Skulle en annons för Joseph Josephi&Co:s skrädderi i Göteborg locka Tandläkartidningens läsare till ett besök eller köp i butiken? Knappast. Det turkiskacigarrettmärket Bridge skulle av både lagliga och etiska skäl inte kunna publiceras i tidningen.
Det är intressant att följa utvecklingen under åren. Mycket har hänt, både med annonsernas utformning och innehållet. Annonsmakarna vässar ständigt sina budskap, både i text och bild för  att passa samtidens krav och förväntningar.
Från 1909 och till mitten av 1920-talet bestod annonserna i huvudsak av text, därefter började bilder dyka upp, som exempelvis på ett roterbart ställ för papperstrissor, se annonsen här under. På 1930-talet blev kreativiteten större bland annonsmakarna. Mer resurser satsades på bildvalet, texterna fick en lite snärtigare och mer säljande utformning, de blev dessutom mer informativa.
Då och då utnyttjades tecknare, som i annonsen för Paladon: Här vågade man sig också på lite humor: »Paladonsskönheten tål inga oäkta barn.«
I början av 1970-talet började annonser i färg dyka upp, och på 1980-talet hade åtminstone ett företag funnit ett eget manér, som framgår av Koerts annons från 1988 med skådespelaren Marty Feldman. Så här i efterhand är det kanske lätt att le lite överseende åt annonsmakarnas skapelser, men som alltid: Om några årtionden ler säkert andra läsare av Tandläkartidningen åt dagens annonser.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade