Annons

Annons

Tungpiercing tredubblar risken för emaljsprickor

Användningen av piercing ökar bland de unga och är vanligast i åldrarna 16 till 24 år. Ett relativt vanligt ställe att pierca sig är tungan.

I Storbritannien har till exempel 6,5 procent av alla invånare mellan 16 och 24 år en tungpiercing, i hela den brittiska befolkningen är förekomsten 1,5 procent.
Långtidseffekterna av användning av tungpiercing har dock i stort sett varit okända. Fram till nu när tyska forskare har tittat på effekterna efter i snitt 3,8 års tungpiercing hos 46 män i den tyska militärstyrkan som har jämförts med lika många åldersmatchade män ur samma militära enhet som inte hade tungpiercing. Snittåldern på de undersökta männen var drygt 22 år.
Männen med tungpiercing hade emaljsprickor i 15 procent av sina tänder, i huvudsak på framtändernas lingualyta, medan männen i kontrollgruppen endast hade sprickor i 4,5 procent av sina tänder. Forskarna kan också visa att de piercade männen hade tillbakadraget tandkött lingualt vid 7,7 procent av sina tänder jämfört med endast 1,5 procent av de opiercade männens tänder.
Forskarna menar att med den nu tillgängliga kunskapen om tungpiercingars negativa effekter på tänder och tandkött bör unga människor avrådas från att sätta in tungpiercing och har de redan gjort det bör de informeras om riskerna med att bära smycket.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade