Annons

Annons

Undersökningen A och O för en bra behandling

En noggrann undersökning är nyckeln till framgångsrik behandling. Det gäller att ta sig tid med patienten, säger Peter Troberg på PTJ-kliniken Trobergs Tandvård i Nyköping.

Peter Trobergs egen syn på den odontologiska undersökningen har förändrats över tid.
– När jag var ny i yrket trodde jag att det fanns en rätt lösning på varje problem och sökte ofta facit hos exempelvis specialist eller annan erfaren kollega.
I dag är han betydligt säkrare i sin bedömning och bättre på att se helheten och försöka komma fram till ett antal bra lösningar tillsammans med patienten.
– Det är kanske inte fråga om rymdforskning, men grunden för all behandling är en noggrant utförd undersökning. Det gäller att ta sig tid med patienten för att komma fram till en så bra terapiplanering som möjligt, säger han.

Peter Troberg Ålder: 56 år. Arbete: Allmäntandläkare på Trobergs Tandvård, Praktikertjänst. Bor: Nyköping. Familj: Hustru Marie, också tandläkare, barnen Mimmi, 23, Molly, 21 och Felix, 19 år. Foto: K-G Z Fougstedt

Peter Troberg
Ålder: 56 år.
Arbete: Allmäntandläkare på Trobergs Tandvård, Praktikertjänst.
Bor: Nyköping.
Familj: Hustru Marie, också tandläkare, barnen Mimmi, 23, Molly, 21 och Felix, 19 år.
Foto: K-G Z Fougstedt


Undersökningen har ett speciellt värde när nya patienter kommer.
– Det är vid undersökningen vi lär känna patienten. Detta ska vi ägna mycket tid åt innan vi ber honom eller henne att öppna munnen, det vill säga anamnes och hälsodeklaration. Jag själv brukar avsätta upp mot en timme vid första mötet med patienten. Förutom undersökningen finns det tid att svara på patientens frågor samtidigt som man bygger en relation och ett förtroende – då ökar man chansen att få lojala patienter.

Strukturerad insamling

Insamlingen av undersökningsdata bör sedan ske på ett strukturerat sätt.
– Jämför gärna med pilotens checklista. Detta är viktigt för att kvalitetssäkra undersökningen för att garantera att den blir densamma på måndag förmiddag som på fredag eftermiddag och oberoende av om patienten kommer från slott eller koja.
Hittas en avvikelse gäller det att utreda orsaken.
– Är det exempelvis en kuspfraktur – vad beror då den på? Är det en utmattningsfraktur på grund av en stor amalgamfyllning eller beror den på en bakomliggande bruxism?
Tandvårdsstödet kräver att varje åtgärd ska föregås av diagnos och dokumentation.
– Min uppfattning är att vi är ganska dåliga på att dokumentera våra fynd, säger Peter Troberg.
Undersökningen leder sedan till ett antal behandlingsförslag.
– När vi presenterar dessa för patienten bör vi göra det helt och hållet på odontologisk grund och aldrig förutsätta att patienten till exempel inte har råd. När vi sedan har presenterat de behandlingsalternativ som är rimliga, så kan vi hjälpa patienten att väga för- och nackdelar och kostnad mot varandra, och sedan komma till ett övervägt beslut.

Problem eller inte problem

Ibland kan lösningen efter undersökningen vara att inte göra något alls.
– Något som jag ser som ett problem kanske inte alls bekymrar patienten, exempelvis en missfärgad framtand.
Peter Troberg är kritisk mot att använda lockpris på undersökningen som ett sätt att få nya patienter.
– Undersökningen är en volymåtgärd på alla kliniker och den som har ett alltför lågt pris på denna måste förstås kompensera med högre priser på andra åtgärder. Undersökningen måste få ta tid och tid kostar, hävdar han bestämt.

Viktigt att lyssna

Att lyssna på patienten är A och O, enligt Peter Troberg. Det är också viktigt att vi skapar rätt förutsättning för en bra undersökning som att arbeta i bra ljus, använda luppar med pannlampa, bra speglar, röntgen på individuell indikation, samt foto.
– Vi på Trobergs tandvård fotograferar oerhört mycket. En bra bild säger mer än tusen ord. Och glöm inte att bara för att du inte kan utföra en viss undersökning på kliniken, så betyder det inte att den inte ska göras – en utredning bör vara fullödig oavsett var den utförs, så remittera för exempelvis CBCT.

Måste individanpassa

Många av de yngre patienterna har friska tänder, och det har naturligtvis betydelse för revisionsintervallen.
– Tandvården, till skillnad från sjukvården, har ju lyckats få evidens för att screening är positivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, så jag tror att vår modell med regelbundna revisionsundersökningar är ett framgångsrecept, säger han, och tillägger:
– Däremot är det ju viktigt och självklart att individanpassa revisionsintervallen; den kariesfria, perfekta, välartade 22-åringen behöver inte komma lika ofta som den nyskilde, arbetslöse 35-åringen, som börjat äta antidepressiva, trots att han eller hon också är kariesfri.
Läs även: Skilj på undersökning och utredning

Upptäck mer