Annons

Annons

”Våga säga nej”

Ha inte för bråttom. Tänk efter före. Och inte minst: Våga säga nej. Det är några goda råd inför protetiska behandlingar från privattandläkare Lars Gezelius, Stockholm.

Lars Gezelius driver privatklinik på Östermalm i Stockholm och sitter i styrelsen för Privattandläkarnas förtroendenämnd. Liksom sin kollega Anders Tullberg i artikeln God planering minskar haverier påpekar han hur viktigt det är att låta förberedelsearbetet ta tid.

Lars Gezelius.

Lars Gezelius.


– Det är en väldig skillnad att behandla en 20-åring som fått en tand utslagen eller en äldre patient som lider av parodontit eller bruxism och där detta måste åtgärdas innan man går vidare med någon form av protetisk lösning, förklarar han.
I detta skede gäller det att informera patienten om fynden, vilka alternativ som finns samt för- och nackdelar med dessa.
– I de flesta fall förstår patienterna vad som kan göras, men det finns de som jag inte kan övertyga.
Patienterna vill ibland behålla tänder som har en utsiktslös prognos.
– Går det inte att nå fram till en bra lösning förklarar jag att jag inte kan ta på mitt ansvar att utföra behandlingen. Konstruktionen kommer troligtvis att fallera om några år. Kan jag inte övertyga patienten får han eller hon gå till någon annan tandläkare. Man måste våga säga nej.
Liksom Anders Tullberg har Lars Gezelius lång erfarenhet av arbete med patientklagomål till förtroendenämnden i Stockholm. Dessa visar ofta att när det går fel finns bristerna i förarbetet. Det gäller sådant som otillräcklig information till patienten, avsaknad av diagnos, prognos och brister i exempelvis foto- och röntgendokumentation. Journalerna är ibland mycket knapphändiga.
I vissa fall kanske tandläkaren inte skulle ha utfört behandlingen på grund av att han eller hon saknar tillräckliga kunskaper.
– Har man inte det ska man naturligtvis remittera patienten. Men man kan hämta in en second opinion från en kollega eller rådfråga en specialist, säger Lars Gezelius, och tillägger:
– Det är aldrig fel att remittera. Det är inte ett misslyckande utan en insikt att man inte kan allt och ibland behöver hjälp av specialist. Jag konsulterar själv kolleger, exempelvis en käkkirurg eller oralprotetiker, om jag behöver råd eller stöd.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade