Annons

Annons

Världens äldsta tandfyllning kan vara hittad

Fyndet består av en bit av en käke med kvarsittande tänder där en hörntand ser ut att ha blivit lagad – med bivax.

Resterna av ett av världens äldsta dentalingrepp kan ha hittats i en grotta nära byn Lonche i norra Slovenien. Fyndet består av en bit av en käke med kvarsittande tänder där en hörntand ser ut att ha blivit lagad – med bivax.
Analyser visar att käken är cirka 6 500 år gammal och sannolikt har tillhört en man som var mellan 24 och 30 år gammal när han dog. Även bivaxets ålder analyserades och det befanns vara lika gammalt vilket gör att forskarna misstänker att det är fråga om en förhistorisk lagning.
Det är känt att bivax användes under antiken vid sammanfogningar och att det har en extremt god kemisk stabilitet eftersom det är uppbyggt av långa kedjor av vaxestrar, omättade och mättade n-alkaner, diestrar och hydroxyestrar.
Forskarna kan dock inte med hundraprocentig säkerhet säga att bivaxet placerats i tanden i syfte att reparera den, men om det gjort det så skulle det vara det tidigaste kända exemplet på en fyllning i världshistorien.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade