aMMP-8 möjlig biomarkör för tidig diagnostik av parodontit och periimplantit

Det finns vissa begränsningar med de nuvarande diagnostiska metoderna för parodontit och periimplantit och ett behov av tilläggsmetoder för att ge ytterligare stöd för tidig diagnostik och prognosbedömning. Forskningsrön under senare tid har visat att biomarkören aktiv matrix metalloproteinas 8 (aMMP-8) med fördel kan användas som en del av dessa metoder för att tidigt upptäcka parodontala och periimplantära sjukdomar.

Vetenskap

Diabetes och prediabetes kan hittas hos tandläkaren

Med hjälp av ett enkelt munsköljtest kan personer som riskerar att utveckla diabetes hittas via tandläkarstolen, visar ny studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons