Rätt antibiotika kan förhindra bakteriemi

Amoxicillin eller ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion, medan klindamycin inte verkar göra någon nytta alls, visar en ny finsk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons