Annons

Annons

Rätt antibiotika kan förhindra bakteriemi

Amoxicillin eller ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion, medan klindamycin inte verkar göra någon nytta alls, visar en ny finsk studie.

Frågan om profylaktisk antibiotikabehandling vid extraktion av tänder är kontroversiell. Den senaste Cochrane-översikten från 2013 säger att belägg saknas för att antibiotikaprofylax är effektivt vid invasiva dentalingrepp. Samtidigt används profylax vid tandingrepp i många länder.
I en observationsstudie undersökte finska forskare 50 konsekutiva patienter som skulle genomgå tandextraktion vid avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi vid Helsingfors universitetssjukhus mellan 2006 och 2008. Patienternas hälsostatus och eventuella allergier fick avgöra om de fick profylax eller inte och i så fall vilket antibiotikum som användes.
Det resulterade i att 28 patienter fick intravenöst ampicillin, tio fick oralt amoxacillin, sex patienter fick klindamycin och ytterligare sex patienter fick ingen antibiotika alls. Forskarna tog blodprov med venöst blod från armvecket eller handryggen innan extraktionen, fem minuter efter start samt 20 minuter efter sista extraktionen.
Resultatet visar att samtliga patienter var bakteriefria innan extraktionen började, men att en stor andel av de som inte fick antibiotika och ännu fler som fick klindamycin hade bakterier i blodet efter fem minuter. 20 minuter efter avslutat ingrepp hade hälften av dem som fått klindamycin och en sjättedel av dem som inte fått antibiotika, bakterier i blodet.
Av de patienter som fick amoxicillin eller ampicillin hade 5 procent bakterier efter fem minuter och samtliga var bakteriefria 20 minuter efter avslutat ingrepp.

Upptäck mer