Universitetsbibliotek säger upp viktigt tidskriftsavtal

Universitetsbibliotekens tidskriftsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har upphört från och med den 30 juni 2018. Detta eftersom Elsevier inte vill möta de nya krav som ställts på öppen tillgång till vetenskapliga artiklar.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons