Annons

Annons

Universitetsbibliotek säger upp viktigt tidskriftsavtal

Universitetsbibliotekens tidskriftsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har upphört från och med den 30 juni 2018. Detta eftersom Elsevier inte vill möta de nya krav som ställts på öppen tillgång till vetenskapliga artiklar.

Bibsamkonsortiet agerar på en enhällig rekommendation från de svenska universitetens och högskolornas rektorer då Elsevier inte har kunnat tillmötesgå konsortiets krav på öppen tillgång. Uppsägningen innebär att forskningsbibliotek, forskare och studenter inte kommer att ha tillgång till artiklar som publicerats i Elseviers tidskrifter efter 1 juli 2018. Förlaget ger ut cirka 2500 tidskrifter, bland annat The Lancet.
Anledningen till de strandade förhandlingarna är att regeringen har satt som mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara öppet tillgängligt år 2026. För att nå målet måste en omvandling ske från ett prenumerationsbaserat till ett öppet publiceringssystem. Förhandlingarna om ett avtal fortsätter.
Det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter. I Finland valde många forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review”. I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier har strandat, har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar.
Svenska forskare publicerar varje år omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Under 2017 betalade Sverige cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång, utöver 120 miljoner kronor i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter.
Källor: Universitetsläraren och Göteborgs universitet

Upptäck mer