Han vill hitta minsta möjliga dos

Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons