Annons

Annons

Han vill hitta minsta möjliga dos

Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.

Sommarlov. Ute värme­bölja och strålande sol. Inne i seminarierummet på våning åtta lyser två stora skärmar upp väggen. Personalen på käk­kirurgi­kliniken vid odontologen i Göteborg tittar in ibland och konstaterar att det är en bekant syn som möter dem: Jack Hilon går igenom resultat från en pågående studie.

Jack Hilon käkkirurgen

Jack Hilon
Ålder: 27 år.
Arbetar: Driver egen privatklinik i Göteborg.
Utbildning: Tandläkarexamen i Göteborg år 2015.
Familj: Fästmö, samt tre tandläkarstuderande yngre bröder.
Fritid: Forskar, spelar inomhusfotboll och golf.


– Många undrade varför jag satt där på sommarlovet, men jag tänkte bara att ”jag ska göra klart studien”, säger Jack Hilon.
Det började som ett examens­arbete 2014 där han tittade på hur en engångsdos av antibiotika inför implantatbehandling påverkade tidiga fixturförluster.
– Det var intressant att vara med och rita upp studien, och jag tycker att det är kul att kunna bidra för att förbättra vården. Speciellt när det handlar om antibiotika. Jag hade mest fokus på examensarbetet, och hade inte en tanke på att det skulle bli en av de större studierna inom området, och ta så lång tid.
För studien fortsatte. I fyra år. Och Jack Hilon fortsatte att jobba med den på sin fritid. Under studietiden hittade han tid på lov och helger, och numera kommer han till specialistkliniken för käkkirurgi efter jobbet på sin klinik.
– Syftet är att minska anti­biotikaanvändningen, för att minska kostnader och lidande på grund av anti­biotika­resi­stens. Det var den idén jag brann för.

Kompetens, erfarenhet och hygien

Fyra personer har arbetat med studien: Jack Hilon, käk­kirurgerna Bertil Friberg och Hossein ­Kashani samt tand­läkaren ­Hasan Rasoul. Det var sällan alla var på plats samtidigt, så en välfungerande kommunikation blev viktig.
För att få ett tydligt resultat från studien ville de dels se till att ha tillräckligt mycket underlag för att se ett statistiskt signifikant resultat. Dels se till att allt var på topp med till exempel kompetent personal, erfarna kirurger och bra hygien. Operatörer och utrustning skulle inte inverka på studiens resultat.
– Ändå blir det inte alltid som man tänkt sig. Det är det intressanta, och ibland får man acceptera att det är en avvikelse. Att man har hittat den hundrade patienten i en behandling med 99 procents framgång.

”Det tar några minuter att fylla i protokollet. Det är inte så mycket, men det blir ytterligare några minuter som läggs till arbetsdagen.”

Jack Hilon tycker att något av det roligaste är att se resultatet. Hur det står sig mot hypotesen som man har satt upp. Att testa teorin som säger ”gör så här, så blir det så här”.
Den största utmaningen under studien var att rekrytera specialistkliniker i käkkirurgi och få med tillräckligt många patienter och implantat.
– Det finns många kliniker som sätter implantat, men det var ibland svårt att få med dem i studien. Det tar några minuter att fylla i protokollet. Det är inte så mycket, men det blir ytterligare några minuter som läggs till arbetsdagen.

Antibiotikaprofylax rationellt

Han tillägger att det är ganska unikt i Sverige att alla följer samma standardiserade rutiner, vilket gör att det är ett av få länder där man skulle kunna göra den här typen av studie.
Examensarbetet blev en delrapport från studien. I den kunde man visa en liten skillnad för patienter med och utan antibiotikaprofylax, men nu är den större studien avslutad och godtagen för publicering i Clinical implant dentistry & related research.
Tidigare studier har visat olika resultat för om man behöver antibiotika eller inte i samband med implantatbehandling.
– Vi ville få svart på vitt vad som gäller för att använda antibiotika rationellt. Därför gjorde vi en stor studie där vi tittade på friska individer.

Bidra till framtiden

Jack Hilon lägger fortfarande mycket av sin fritid på forskning. Han organiserar tillvaron med fasta tider för andra fritidsaktiviteter, och har ”inte så mycket dötid”.
– Allt tar tid. Det man får enkelt och snabbt försvinner också enkelt och snabbt. Men nu har vi kommit i mål, säger han och ler stort.
Han tycker att det är viktigt att ha en bra handledare och att man tycker att det man forskar om är intressant. Att man har kul på vägen och att resultatet kommer till användning.
– Det vi lär oss på utbildningen har någon forskat fram. Det ligger mycket arbete bakom. Jag vill bidra till den som ska bli tandläkare i framtiden.

Sparar mycket antibiotika

En av hans handledare, Hossein Kashani, har tidigare gjort en studie om skillnaden mellan en veckas antibiotikabehandling och en enda dos innan operationen.
– Då gjorde vi en retrospektiv studie och såg att det inte var någon skillnad, vilket gör att man numera endast ger en dos till friska patienter. Det sparar mycket antibiotika i samhället, säger Hossein Kashani.
Den nya studien är prospektiv, med runt 450 friska patienter och närmare tusen implantat. Analysen visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad. Bland dem som fått en dos antibiotika en timme innan implantatoperationen var förlusten av implantat 2,2 procent. Bland dem som inte fått antibiotika var den 7,5 procent.

”Vi är lyckligt lottade som har ett yrke där vi kan försörja oss och forska vid sidan om.”

– Vi hoppas att det här ska leda till att man börjar ge en dos en timme innan operation. Inte mer, inte mindre, säger Hossein Kashani.
Han tycker att det är en viktig studie, eftersom man i dag hanterar antibiotika inför im­plantat­opera­tion på olika sätt på olika kliniker, eller till och med inom samma klinik. Ändå har det varit svårt att få forskningspengar för studien.
– Vi är lyckligt lottade som har ett yrke där vi kan försörja oss och forska vid sidan om. Vi har sökt forskningspengar flera gånger, men inte fått, säger ­Hossein Kashani.

Upptäck mer