Interceptiv ortodonti – stor effekt av liten insats vid rätt tidpunkt

Köerna till ortodontivården växer samtidigt som antalet ortodontister har minskat. Artikeln belyser hur ortodontivården kan arbeta evidensbaserat och med så effektiva vårdinsatser som möjligt.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons