Vårdskulden befaras växa

Tandvården har påverkats mycket av coronapandemins första våg. Under våren byggdes en vårdskuld upp i hela landet. Nu befarar tandvårdscheferna att vårdskulden kan öka ännu mer.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons