Salivtest möjlig metod för att upptäcka oral cancer

Australiska forskare har identifierat en profil av mikro-RNA som kan användas för att förutsäga och diagnostisera oral cancer.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons