Annons

Annons

Salivtest möjlig metod för att upptäcka oral cancer

Australiska forskare har identifierat en profil av mikro-RNA som kan användas för att förutsäga och diagnostisera oral cancer.

Med hjälp av salivtest kunde forskarna förutsäga risken för oral cancer.

Foto: Colourbox

Forskarna har jämfört profiler av mikro-RNA (korta RNA-molekyler som påverkar avläsningen av olika gener) i saliven mellan patienter med oral cancer, patienter med ett förstadium till denna (orala potentiellt maligna tillstånd) och friska kontrollpersoner.

Genom att analysera en panel av åtta mikro-RNA kunde forskarna detektera oral cancer med 86 procent sensitivitet och 90 procent specificitet. Med samma panel kunde de med god precision förutsäga risken för att förstadiet skulle utvecklas till cancer.

Denna kunskap skulle kunna användas till att formge enkla, billiga och snabba salivtest för att förutsäga och detektera oral cancer, som kan ersätta dagens mikroskopi av biopsier.

Upptäck mer