Sjukhustandläkare bedömer ofta lika

Sjukhustandläkare bedömde i en svensk studie tänder utifrån sex typiska situationer. Tandläkarna var oftast samstämmiga i sina bedömningar, visar resultatet.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons