Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Magnus Hakeberg får Forssbergspriset

Magnus Hakeberg, professor i Göteborg, får Forssbergspriset 2020, bland annat för studier om hur tandvårdsfobi påverkar patienters orala hälsa och för att han har utvecklat behandlingsmodeller som har varit viktiga för tandvårdsrädda patienter.

Nyheter

Oron för fluor måste tas på allvar

Den fluororo som brett ut sig under de senaste åren måste tas på allvar och tandvårdspersonalen bli bättre på att hantera patienternas rädsla och ge dem korrekt information. Det framkom vid symposiet FluORO.

Nyheter

”Socker behöver uppmärksammas”

Socker är både en hälsobov och kariesorsak. Tandvården bör dra nytta av sambandet och informera mer om faran med det söta.

Nyheter

För många omgörningar på grund av karies

De vanligaste orsakerna till omgörningar är karies och frakturer. Detta upptar mycket tid ute på klinikerna. Men tandvården kan bli bättre på att möta och åtgärda dessa problem.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons