Annons

Annons

Magnus Hakeberg får Forssbergspriset

Magnus Hakeberg, professor i Göteborg, får Forssbergspriset 2020, bland annat för studier om hur tandvårdsfobi påverkar patienters orala hälsa och för att han har utvecklat behandlingsmodeller som har varit viktiga för tandvårdsrädda patienter.

Magnus Hakeberg är professor i odontologisk folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet. Han forskar inom områdena odontologisk psykologi, epidemiologi och samhällsodontologi.
Hälsofrämjande insatser och prevention intresserar Magnus Hakeberg. Ett exempel är hälsopromotion, processen som gör det möjligt för en person att förbättra sin hälsa och livskvalitet genom att öka kontrollen över sina vanor.
När det gäller patienter med svår tandvårdsrädsla betonar han vikten av ett tvärprofessionellt samarbete mellan tandläkare och psykologer.
Många tycker att tandvårdskontakter är jobbiga, men när rädslan blir till en fobi behöver den behandlas, exempelvis med kognitiv beteendeterapi (KBT), som fungerar bra inom tandvården, menar Magnus Hakeberg.
Populationsstudie om kvinnor
Människors orala hälsa, tandvårdsvanor och attityder till tandvård utvärderas i Magnus Hakebergs epidemiologiska forskning.
Han har till exempel arbetat med den odontologiska delen i kvinnoundersökningen i Göteborg, en populationsstudie som startades 1968. Undersökningen gör det möjligt att studera förändringar i befolkningen över tid.
Samhällsodontologi är också ett område som Magnus Hakeberg har forskat inom. Då har det främst handlat om ojämlik oral hälsa, hälsoservice i förhållande till socioekonomisk status samt jämförelser mellan betalningsmodellerna frisktandvård och taxetandvård.
Förutom ära innebär Forssbergs pris en prissumma på 20 000 kronor.
Vad ska du använda pengarna till?
– Pengarna kommer förmodligen att användas till något intressant projekt. Just nu driver vi två stora studier: en randomiserad, kontrollerad klinisk studie där vi testar om en intervention avseende kostbeteende förmedlad av dietist kan hjälpa unga vuxna med omfattande karies samt en där vi bedömer om intraorala röntgenbilder kan förutse förekomsten av osteoporos och framtida skelettfrakturer, berättar Magnus Hakeberg.
På grund av coronapandemin sker presentationen av priset i år digitalt i samband med invigningen av årets odontologiska riksstämma.

Upptäck mer