Behandling av käkleds­besvär kan lindra ­tinnitus

Frågan om tandläkare kan hjälpa patienter med tinnitus har inte ett entydigt svar, och mer forskning behövs på om­rådet, men det finns patienter som blir hjälpta.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons