Här är årets bästa tandläkarstudenter 2021

Fyra duktiga studenter utses till årets student 2021. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De uppmärksammas också i samband med årets odontologiska riksstämma.

Personnytt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons