Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons