Annons

Annons

Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.

Läkemedelsutlöst osteonekros i käken är ett växande problem. Sedan tidigare är det väl känt och dokumenterat att det finns en ökad risk vid behandling med läkemedel ur gruppen bisfosfonater (exempelvis Fosamax eller Aclasta mot osteoporos) och med läkemedlet denosumab (Prolia, Xgeva mot osteoporos eller skelettrelaterade biverkningar vid cancerbehandling).
Sedan de första fallen med bisfosfonater rapporterades 2003 och med denusomab 2010 har antalet fall ökat och osteonekros i käken är nu en accepterad biverkan av dessa läkemedel.
Men fallrapporter har även inkommit om andra läkemedel, ibland i sådan omfattning att det europeiska läkemedelsverket EMA har utfärdat varningar. I första hand handlar det om läkemedel mot cancer och reumatoid artrit. Brittiska forskare har nu sammanställt rapporterna och presenterar en lista på de misstänkta läkemedlen.

Upptäck mer