Ny myndighet för etikprövning

Längre straff för brott mot etikprövningslagen, tydligare ansvar och en ny myndighet. Det är några förändringar som föreslås från och med nästa år för etikprövning för forskning på människor.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons