Satsa på ett säkert bildhanteringssystem

Tandvårdskliniker som vill använda ett patientsäkert bildhanteringssystem måste förvissa sig om att det certifierats enligt EU-förordningen Medical Device Regulation (MDR).

Nyheter

Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Nyheter

Nya EU-direktiv för utbildning väntas i höst

Under hösten kommer EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv att ändras.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons