Smärtskola kan hjälpa unga

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons