Annons

Annons

Smärtskola kan hjälpa unga

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.

Stress kan sätta sig i käkar och ansikte, och mellan 10 och 15 procent av såväl barn som vuxna beräknas ha käk- och ansiktssmärtor. I åldrarna 17 till 19 är andelen större, nära 20 procent. Syftet med smärtskolan är att hjälpa ungdomar upp till 19 år att få mindre smärta, att öka deras förståelse för varför de får ont och att utbilda dem om vad de själva kan göra åt det.

Ewa Carin Ekberg

Ewa Carin Ekberg


Smärtskolan heter ”E-hälsa/smärta–stress” och har nyligen testats på sex specialistkliniker inom tandvården med gott resultat.
– Det var få som blev helt smärtfria, men några ungdomar hade fått betydligt mindre smärta. De uppgav att programmet hjälpte dem att förstå och hantera sin smärta, se samband mellan stress och smärta och att förstå vikten av att leva och börja göra roliga saker trots att man har ont, säger Ewa Carin Ekberg, professor vid Malmö universitet och specialist vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion.
Smärtskolan består av korta filmer med olika övningar som patienten kan följa i sin telefon, dator eller läsplatta. Vanliga besvär illustreras av tre fiktiva, animerade karaktärer. Under smärtskolans gång kan patienten chatta med psykolog eller tandvårdspersonal. När programmet har genomförts kallas hen till uppföljning på tandvårdskliniken.

Smärta och stress

Fjorton ungdomar deltog i pilotstudien, och elva fullföljde programmet. ”Jag låter inte smärtan ta över mitt liv med isolering som konsekvens utan jag har blivit mer aktiv med familj och vänner” är en av kommentarerna från deltagare. Andra tycker att smärtskolan var lagom omfattande, att det var trevligt att följa en karaktär och att hen nu bättre förstår sin smärta och hur den hänger ihop med stress.
– De animerade figurerna var nog det vinnande konceptet. Man får följa hur de hanterade sin situation, tog till sig olika saker och hur de mådde efteråt. Animeringarna gjorde programmet mycket mer lättillgängligt, säger Ewa Carin Ekberg.
– Vi är nöjda med all positiv respons från pilotstudien. En del av ungdomarna kände inte ytterligare behov av någon annan behandling, säger Ewa Carin Ekberg som nu vill sprida smärtskolan till allmäntandläkare, vårdcentraler och skolsköterskor.

Upptäck mer