Rättsodontologin viktig för mänskliga rättigheter

Rättsodontologi är en fråga om mänskliga rättigheter. Det säger Sakher AlQahtani, som år 2010 tog fram Atlas of tooth development. Metoden används världen över för åldersbedömningar och för att lära ut tandutveckling. – I det moderna samhället finns nya utmaningar på grund av till exempel flyktingströmmar och terrorattacker där offren kan komma från många olika...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons