Forskar om hur forskning kan användas bättre

Vad ska vi med forskning om vi inte ser till att använda oss av dess resultat? Susanne Bernhardsson forskar om hur riktlinjer och forskningsresultat bäst implementeras i klinisk verksamhet.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons