Svårt att få tillbaka indragen legitimation

Ingen av de tandläkare som under de senaste tre åren har överklagat HSAN:s beslut om återkallad legitimation har fått rätt i domstol.

Nyheter

Förvaltningsrätten stoppar avanslutning

Förvaltningsrätten har stoppat avanslutningen av My Dentist från det statliga tandvårdsstödet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons