Annons

Annons

Svårt att få tillbaka indragen legitimation

Ingen av de tandläkare som under de senaste tre åren har överklagat HSAN:s beslut om återkallad legitimation har fått rätt i domstol.

Tandläkare som vill få tillbaka legitimationen får sällan rätt i förvaltningsrätten. Foto: Carl Johan Erikson.

Under perioden januari 2021 till och med november 2023 vände sig 18 tandläkare, som fått legitimationen indragen, till Förvaltningsrätten i Stockholm. Ingen av dem fick rätt. Det visar en genomgång som Tandläkartidningen gjort.

Nästa instans är kammarrätten. Här måste rätten ge prövningstillstånd för att överhuvudtaget ta upp ett överklagande, men även här visar Tandläkartidningens genomgång att det är mycket svårt för en tandläkare att få tillbaka sin legitimation.

Nio av tandläkarna överklagade hos Kammarrätten i Stockholm. Där nekades sju av dem prövningstillstånd. I ett fall meddelade kammarrätten prövningstillstånd, men avslog sedan överklagandet. Ett överklagande är ännu inte avgjort.

Fyra tandläkare valdes sedan att gå vidare till högsta instans som är Högsta förvaltningsdomstolen, men även här blev det tvärstopp. Domstolen meddelade inte prövningstillstånd i något av fallen.

Även Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har svårt att få rätt mot HSAN i förvaltningsrätten. I tre av fyra överklaganden har domstolen dömt till IVO:s nackdel.

I de fyra fallen överklagade IVO ansvarsnämndens beslut om prövotid. Påföljden var inte tillräcklig, ansåg IVO. Myndigheten begärde i stället att domstolen skulle återkalla legitimationerna.

I ett fall gick rätten på samma linje som IVO och drog in en tandläkares legitimation.

I ett av fallen gick IVO gått vidare till kammarrätten, eftersom inspektionen ansåg att prövotid inte är en tillräcklig åtgärd, men domstolen meddelade inget prövningstillstånd.

Tre överklaganden ligger kvar hos förvaltningsrätten i väntan på ett avgörande. Av dessa står tandläkare för två och IVO för ett.

Upptäck mer