Barn med gomspalt får oftare karies

Trots en generell minskning av kariesprevalensen bland barn har fortfarande barn som föds med gomspalt en förhöjd risk att drabbas.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons