Barn med gomspalt får oftare karies

Forskning 1 sep 2015
Dela artikeln
Trots en generell minskning av kariesprevalensen bland barn har fortfarande barn som föds med gomspalt en förhöjd risk att drabbas.

I en ny svensk studie av 80 femåringar och 59 tioåringar med gomspalt, som jämfördes med 313 åldersmatchade kontroller, hade 36 procent av femåringarna kariesangrepp jämfört med 18 procent av kontrollerna.

För tioåringarna var skillnaderna i kariesprevalens inte statistiskt signifikanta, men båda åldersgrupperna av barn med gomspalt var signifikant mer drabbade av emaljdefekter.

Barnen med gomspalt behöver därför extra preventiva insatser från tandvården, konstaterar forskarna.

Läs mer:

http://bit.ly/1JNUqb5
Källa: Acta Odontol Scand; Sundell A L et al

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch