Annons

Annons

Barn med gomspalt får oftare karies

Trots en generell minskning av kariesprevalensen bland barn har fortfarande barn som föds med gomspalt en förhöjd risk att drabbas.

I en ny svensk studie av 80 femåringar och 59 tioåringar med gomspalt, som jämfördes med 313 åldersmatchade kontroller, hade 36 procent av femåringarna kariesangrepp jämfört med 18 procent av kontrollerna.
För tioåringarna var skillnaderna i kariesprevalens inte statistiskt signifikanta, men båda åldersgrupperna av barn med gomspalt var signifikant mer drabbade av emaljdefekter.
Barnen med gomspalt behöver därför extra preventiva insatser från tandvården, konstaterar forskarna.

Upptäck mer