Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på olika sätt stödja landstingen i arbetet med flyktingar.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons