Annons

Annons

Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på olika sätt stödja landstingen i arbetet med flyktingar.

Det skriver sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en artikel på Svenska Dagbladet Debatt idag.
Han konstaterar att de ökade behoven av vård påverkar hela hälso- och sjukvården men att på vissa håll, däribland i tandvården, är situationen särskilt ansträngd.
Imorgon torsdag kommer regeringen därför att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten några nya uppdrag. Myndigheterna ska tillsammans stödja landstingen i arbetet med att erbjuda människor som har flytt till Sverige hälsoundersökningar. Bland annat ska myndigheterna se om det går att förenkla och effektivisera genomförandet av undersökningarna och finnas till hands för landstingen med kunskaps- och metodstöd.
Socialstyrelsen får också i uppdrag att titta närmare på tillgången till tolkar och flerspråkig personal i tandvården och hälso- och sjukvården. Syftet är att nyanlända lättare ska kunna kommunicera med vården. Dessutom ska Socialstyrelsen göra en fördjupad analys av bland annat tandvårdens ”möjligheter och utmaningar” när det gäller att ge nyanlända vård, skriver Gabriel Wikström.
Han förklarar vidare att delar av det här arbetet har myndigheterna redan påbörjat men nu får arbetet ”ett tydligt fokus och tydliga mål”.

Upptäck mer