Länken stärkt mellan parodontit och diabetes

En ny konsensusrapport belägger det vetenskapliga sambandet mellan parodontit och diabetes, och formulerar riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons