Få åtalsanmälningar leder till åtal

De åtalsanmälningar som Ivo gör mot tandläkare leder sällan till åtal. Kort preskriptionstid och svaga bevis är de vanligaste skälen till att förundersökningar läggs ner.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons