Hyperparatyroidism ökar risken att förlora tänder

Patienter med primär hyperparatyroidism löper ökad risk att tvingas extrahera tänder, både innan sjukdomen diagnostiserats och behandlats och under de första åren efter behandlingen. Det visar registerstudier vid Karolinska institutet.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons