Tandskada utmaning vid gingival kirurgi

Kirurgi för att täcka tanden vid gingival retraktion försvåras när tanden skadats. Att laga tanden minskar ilningar.

Forskning

Bästa skyddet för känsliga tänder

De bästa innehållsämnena i tandkräm för att skydda känsliga tänder är nu vetenskapligt fastslagna.

Forskning

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons