Annons

Annons

Tandskada utmaning vid gingival kirurgi

Kirurgi för att täcka tanden vid gingival retraktion försvåras när tanden skadats. Att laga tanden minskar ilningar.

Gingival retraktion är ett vanligt tillstånd som leder till att roten exponeras. Utöver det estetiska kan det ge ilningar och öka risken för tandskador. Skadorna uppstår inte från karies, utan från nötning eller nedbrytning.
För att hindra att retraktionen förvärras, eller av estetiska skäl, kan man operera för att täcka tanden igen.
I en systematisk översikt på sammanlagt sju studier utvärderades kirurgisk behandling av gingival retraktion av typen Millers typ I och II. Kirurgisk metod var koronalförskjuten lambå (coronally advanced flap, CAF).

Transplantation av bindväv

Översikten med metaanalys utvärderade hur en skada på tanden påverkade resultatet efter kirurgi för att täcka tanden, samt om resultatet blev bättre om tanden lagades först.
Översikten visade att tandskada försvårade kirurgin avsevärt, utan skillnad om tanden lagades eller inte.
Den bästa behandlingen tycktes vara att kombinera CAF med transplantation av bindväv (connective tissue graft, CTG) och laga tanden. Att inkludera CTG gav störst täckning av roten. Mindre täckning av roten blev det utan CTG, både med CAF i kombination med att laga tanden eller CAF ensamt.
Att laga tanden bidrog inte till bättre eller sämre resultat mätt i täckning av tanden, men minskade ilningar i tanden.

Upptäck mer