Stora risker för felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet

En granskning av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) pekar på att systemet för utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet inte är tillräckligt säkert. ISF föreslår därför fler kontroller av Försäkringskassan och högre krav på vårdgivarna.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons