Annons

Annons

Stora risker för felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet

En granskning av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) pekar på att systemet för utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet inte är tillräckligt säkert. ISF föreslår därför fler kontroller av Försäkringskassan och högre krav på vårdgivarna.

Foto: Colourbox

ISF förslag för att minska felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet

Till regeringen:

  • Överväg att öka kraven på vårdgivare när de ansöker om ersättning eller genomgår kontroller, genom att kräva mer detaljerade underlag.
  • Öka incitamenten för vårdgivare att följa reglerna när de ansöker om statligt tandvårdsstöd, till exempel genom att införa administrativa sanktioner.
  • Undersök möjligheterna att förenkla regelverket för att effektivisera efterhandskontroller av vårdgivare.

 

Till Försäkringskassan

  • Säkerställ att kontrollernas fokus är rätt för att minimera felaktiga utbetalningar.
  • Analysera noggrannare varför och hur ofta vårdgivare gör felaktiga utbetalningar.
  • Förbättra uppföljningen av återkravsbeslut för att se hur många som faktiskt betalas tillbaka.
  • Utforska möjligheterna att ta bort hinder för fler kontroller och riskbedömningar innan tandvårdsstöd betalas ut.
  • Effektivisera handläggningen av efterhandskontroller och öka incitamenten för vårdgivarna att följa reglerna.

 

Källa: Inspektionen för socialförsäkringen (sammanfattat av redaktionen)

Mellan 6 och 7 procent av Försäkringskassans utbetalningar från det statliga tandvårdsstödet är felaktiga. År 2021 motsvarade det cirka 439 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar, enligt en uppskattning av Försäkringskassan

Nu har Inspektionen för socialförsäkringen granskat Försäkringskassans arbete för att motverka felaktiga utbetalningar, och konstaterar att myndigheten bör kunna göra mer. I dag avgörs 99 procent av alla ärenden automatiskt och eventuella fel upptäcks i efterkontroller av de utbetalade tandvårdsstöden.

– De låga kraven på vårdgivarna att skicka in underlag som visar rätt till ersättning och den höga automatiseringsgraden möjliggör felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd, säger Lisa Carlsson, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Visserligen har Försäkringskassan de senaste åren intensifierat arbetet med att minska felaktiga utbetalningar. Framför allt handlar det om riktade efterhandskontroller av vårdgivare med stora och systematiskt misstänkt felaktiga ersättningskrav. Men trots det har andelen felaktiga utbetalningar inte minskat, konstateras i rapporten.

ISF påpekar också att det i hög grad automatiserade systemet innebär att vårdgivare som gjort fel sällan får någon återkoppling på vad felet var, med risk att det fortsätter att upprepas och leder till fler felaktiga utbetalningar.

I granskningen föreslår ISF en rad åtgärder för att komma till rätta med de felaktiga utbetalningarna. Bland annat rekommenderar man regeringen att se över om kraven på vårdgivare kan öka när det gäller vilka underlag de ska lämna in när de begär ersättning, eller i samband med kontroller.

Man vill också se tydligare incitament för vårdgivare att göra rätt vid själva ansökan. Där kan en administrativ sanktionskostnad fungera som sporre för att minska slarv och felaktigheter, resonerar ISF.

Försäkringskassan, å sin sida, bör dels effektivisera handläggningen av efterhandskontrollerna för att hinna med att göra fler kontroller, dels förbättra uppföljningen av återkravsbesluten, föreslår ISF. Kassan bör också informera patienterna om vilken ersättning vårdgivarna begär i samband med patientens besök i tandvården, samt informera om resultatet av efterhandskontroller av den aktuella vårdgivaren.

Upptäck mer