Politiker: ändra tandvårdslagstiftningen – nu!

Tandvårdslagen bör ändras för att säkerställa att patienter med störst behov erbjuds tandvård först, skriver fyra tandvårdschefer i Folktandvården i norra Sverige.

Debatt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons