Allvarligt läge för odontologisk forskning

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons