Tandvården kompenseras för moms på konsulter

210 miljoner kronor per år under en treårsperiod till landstingen som kompensation för hyrpersonalens mervärdesskattekostnader inom vården. Det föreslår regeringen i budgeten för 2020.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons