Annons

Annons

Tandvården kompenseras för moms på konsulter

210 miljoner kronor per år under en treårsperiod till landstingen som kompensation för hyrpersonalens mervärdesskattekostnader inom vården. Det föreslår regeringen i budgeten för 2020.

Pengarna är ett tillfälligt statsbidrag som ska gälla 2020, 2021 och 2022 om riksdagen säger ja till regeringens budgetproposition den 18 september.
Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen fastslog förra året att mervärdesskatt (moms) skulle gälla vid uthyrning av personal till vården.

Moms på konsulter

Enligt Skatteverket innebär besluten att både folktandvården och privata tandvårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal, till exempel specialister eller tandhygienister som arbetar som konsulter.
Landstingsregioner har rätt till ersättning för moms, men det har inte privata vårdföretag eller konsulter. Det innebär att de inte kan dra av för de nya momskostnaderna utan kanske måste höja sina priser. Då blir det dyrare för vårdgivare som anlitar konsulter.

210 miljoner kronor nästa år

Därför har regeringen nu lagt till det tillfälliga statsbidraget på 210 miljoner kronor i budgeten för 2020 och föreslår att bidraget finns kvar i tre år.
På sikt måste bemanningsföretag och konsulter dock anpassa sig efter de nya reglerna.
Gäller kompensationen endast landstingen?
– Vi ger pengarna till landstingen och de ska i nästa steg hantera det vidare med privata utförare, säger Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialministern Lena Hallengren.
Och detta gäller även tandvården?
– Det var en bra fråga… Det gäller legitimerad vårdpersonal.
Hur kommer detta att fungera inom tandvården?
– Finansdepartementet kan svara längre fram, när alla detaljer är klara. Just nu bereds det fortfarande.
Hur långt kommer 210 miljoner kronor att räcka?
– Det är en ungefärlig beräkning, men vi bedömer att pengarna täcker kostnaderna som har dykt upp på grund av det ändrade rättsläget, säger Jasmina Sofic.

Bred överenskommelse

Regeringens budgetförslag har tagits fram som en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
De nya momsreglerna gäller sedan 1 juli 2019. Konsulttjänster inom tandvården beläggs sedan dess med en 25-procentig moms.

Upptäck mer