ST-tandläkare pressade av avtalsvillkor

Tjänstetandläkarna vittnar om att många blivande specialister känner sig pressade under utbildningen hos folktandvården. Tandläkarna förbinder sig att stanna flera år efter utbildningens slut, och ett tidigt avbrott kan bli kostsamt.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons