Nytt ­perspektiv på gammal amalgamkontrovers

En idéhistorisk avhandling visar hur amalgamkontroversen som startade i slutet av 1970-talet bidrog till att förändra synen på kunskap och vetenskap i samhället.

Forskning

Kvicksilver, kontrovers och kunskap

Kontroversen om hur kvicksilvret i amalgam påverkade människors hälsa i Sverige på 1970- och 80-talen bidrog till att förändra föreställningar om sjukdom, hälsa och vad det innebär att vara patient, enligt en ny avhandling.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons