Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet

Halten kvicksilver i blodet hos svenska lågstadiebarn har minskat sedan amalgamstoppet, visar ny svensk forskning.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons